LØNN ER ET KRITISK PUNKT

Å gjøre dette feil kan medføre store kostnader for bedriften og påvirke de ansatte negativt. Med oss får du alltid levert riktig lønn, til riktig tid og riktig person. Ecit vet at kvalitet, service og kostnad er viktige faktorer når våre kunder velger lønnsleverandør.

Vi jobber hardt for å levere på alle disse områdene. Hos oss kan du være sikker på at du alltid får personlig oppfølging av dedikerte lønnsmedarbeidere som er oppdaterte på de gjeldende lover. Vi sørger for rett lønn til dine ansatte, veileder deg gjennom bedriftens sykefravær og holder kontakten med NAV. Om du har regnskapsavdeling eller bare regnskap, sørger vi for at lønnsutbetalingene blir riktig bokført. Alt for at du skal holde fokus på den daglige driften. I Ecit har vi klare frister og forventninger til vårt eget arbeid. Underveis har vi dialog med deg for å sikre grunnlaget vi trenger for å utbetale rett lønn til rett tid.

Spesialister med dybdekunskap

For å kunne gi deg en dypere fagkompetanse har vårt team dannet sin egen avdeling. Våre ansatte består av dedikerte fagpersoner med mange års erfaring innen regnskap, IT og forretningssystemer. Vi vil gjerne høre fra deg og bistå i prosessen med valg av leverandør.

Jeg vil vite mer om lønnskjøring for min bedrift!