Pensjon og forsikring

Pensjon

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. De fleste bedriftene i privat sektor velger en enkel innskuddspensjon.

Som arbeidsgiver er du lovpålagt å spare til pensjon for alle dine ansatte.


ecPension  

leveres av

Innskuddspensjon er en tjenestepensjon hvor arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av den ansattes lønn på en pensjonskonto. Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom.

KONTAKT MEG, JEG VIL VITE MER!

Ja, jeg ønsker å se på en løsning der Ecit Services tar ansvar for lønn og pensjon for mine ansatte

Lovens minstekrav (OTP)

  • Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).
  • Kort oppsummert fra loven så skal det spares minimum to prosent av lønnen for all inntekt til den ansatte mellom 1 og 12 G. G=grunnbeløpet blir endret hvert år og ligger nå på 93 634 kroner. Det skal spares for alle ansatte fra fylte 20 år og som jobber fra 20 prosent stilling og oppover. I sparingen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet og sikrer at den ansatte får spart til pensjon dersom den ansatte blir sykmeldt i over ett år.
  • Ansatte som slutter etter 12 måneder har krav på å få med seg de oppsparte midlene.

Dersom du ønsker en bedre ordning for dine ansatte

  • Bedriften står fritt til å spare mer enn minimumskravet som er på to prosent. Man kan spare helt opp til syv prosent dersom man ønsker dette.
  • For høytlønnende i bedriften kan man ha en egen ordning der man kan spare helt opp til 25%, men da kun for årslønnen mellom 7,1 G og 12G.
  • En fin ting å gi til sine ansatte kan være å ha en ordning med sparing fra 0G istedenfor 1G. Det får størst innvirkning for de lavtlønnede i bedriften. Du kan også velge å ha pensjonsordninger for de som arbeider i mindre enn 20 prosent stiling og de under 20 år, samt at bedriften også kan velge å la den ansatte som har jobbet mindre enn 12 måneder få med seg sin oppsparte pensjon.
  • Hvorfor ikke gi en bedre ordning istede for lønnsøkning?

Disse tilleggsproduktene gir bedriften den absolutt beste ordningen

Ektefelle/samboerpensjon
Gir en månedlig utbetaling til ektefelle/samboer ved den forsikredes død.

Barnepensjon
Gir en månedlig utbetaling til barn ved den forsikredes død.

Uførepensjon
Ønsker du å sikre dine ansatte økonomisk om de blir ufør? Som arbeidsufør vil den ansattes støtte fra NAV være betydelig mindre enn de tjener i dag. Uførepensjon gir den ansatte månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet.

Uførepensjon
Gir en ekstra månedlig utbetaling ved uførhet, i tillegg til det en får fra NAV

Uførepensjon med barnetillegg
Tillegg til uførepensjon som går til den forsikrede

Sykelønnsforsikring
Har dine ansatte avtale om full lønn ved sykdom? Da burde du sikre deg selv med sykelønnsforsikring. Denne dekker differansen mellom Folketrygdens sykelønn (opp til 6G) og den ansattes virkelig lønn.

KONTAKT MEG!

jeg trenger info om OTP

Spør meg gjerne om lønnskjøring for dine ansatte.

DENNIS SJÖGREN
Teamleader HRP

+47 97 82 92 71
Send meg en epost