ecFinance

Arbeidskapital og likviditet

Sørg for at virksomheten din er riktig finansiert i forhold til type industri og utvikling.

JEG VIL VITE MER, KONTAKT MEG OM FINANSLØSNINGER!

Ja, jeg ønsker å bli kontaktet å vite mer om ecFinance

Arbeidskapital – eller likviditet, er viktig i alle virksomheter! At virksomheten din er riktig finansiert i forhold til type industri og utvikling er viktig. Mange opplever i hverdan anstrengt likviditet i perioder, og da er det viktig å benytte de rette instrumentene for å hele tiden holde kapitalen din i arbeid – uavhengig av om denne er låst opp i fordringer, ligger oppbundet i varelager eller er forskuddsbetalt ifbm varekjøp.

Vi hjelper mange av våre kunder med likviditetsstyring, og valg av finansielle instrumenter som er optimalisert for deres drift.
Dette er tjenester vi leverer i samarbeid med partnere.