Norge lider av høyt sykefravær

nov 2, 2017
«Vi kan slå fast at vi har et høyt sykefravær og høy grad av uføretrygding i Norge», skrev Tidsskrift for velferdsforskning i 2016.

GDPR (General Data Protection Regulation)

nov 17, 2017
Det berører faktisk også deg, selv om du ikke vet det!

Må du levere årsregnskap for din bedrift?

nov 8, 2017
Årsregnskapet Må du levere årsregnskap for din bedrift? Det er ikke alltid enkelt å vite hvilke plikter du har når du driver et større eller mindre selskap.

Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel den med – hvilken forretningsstøtte har du i sekken?

jul 24, 2017
Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så føre jeg vel den med … sa Askeladden.

En slags Askeladden – som ble en ledende leverandør innen forretningsstøtte til næringslivet!

mai 10, 2017
I Kina er 8 regnet for å være et lykketall og for Ecit Services (ES) er den magiske datoen 08.08.16 spesiell.

Nærmer seg utbetaling av feriepenger, hva har du krav på?

mai 2, 2017
Ferieloven stiller krav til at feriepengene skal være minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget (12,5 % for arbeidstakere over 60 år).

Ny ansatt i lønnsavdeling

mar 27, 2017
Ecit Services har dannet en dedikert lønnsavdeling som kun vil fokusere på lønn og HR tjenester.

Routines for Holiday Pay

mar 14, 2017
Definitions The holiday pay is accrued to cover for the loss of income during collected vacation days in the following year.