Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel den med – hvilken forretningsstøtte har du i sekken?

jul 24, 2017
Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så føre jeg vel den med … sa Askeladden.

En slags Askeladden – som ble en ledende leverandør innen forretningsstøtte til næringslivet!

mai 10, 2017
I Kina er 8 regnet for å være et lykketall og for Ecit Services (ES) er den magiske datoen 08.08.16 spesiell.

Nærmer seg utbetaling av feriepenger, hva har du krav på?

mai 2, 2017
Ferieloven stiller krav til at feriepengene skal være minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget (12,5 % for arbeidstakere over 60 år).

Ny ansatt i lønnsavdeling

mar 27, 2017
Ecit Services har dannet en dedikert lønnsavdeling som kun vil fokusere på lønn og HR tjenester.